Caretta Caretta Skildpadden

Zakynthos er et af de største yngle steder i middelhavet for den truede havskildpadde Caretta caretta (uægte karetta), på engelsk kaldes de loggerhead sea turtle. Caretta caretta er en ud af ialt 7 truede havskildpadde arter der er tilbage på jorden.
Disse skildpadder lever i havet og kommer aldrig på land med undtagelse af når de skal lægge æg, hvor de er tvunget til at søge ind på epå stranden stand, og altid den samme strand de vender tilbage til år efter år.
En fuldvoksen Caretta caretta kan blive ca. en meter lang og veje omkring 110kg og lever i ca. 30-60 år.

Caretta Caretta skildpadde ved Zakynthos foto: Live Zakynthos

På natlige besøg på stranden melle juni og august begraver hunskildpadden 70-150 æg i 40-60 cm nede i sandet (dette gør hunnerne normalvis 3-6 gange i løbet af sommeren). Her skal de så ligge uforstyrret i ca. 2 måneder før de små skildpadder klækkes og begynder at kravle ud mod havet. 20-30 år senere vender de dengang udklækkede skildpadder tilbage til den samme strand for at ligge deres æg.  


Mange af skildpaddernes æg ødelægges af strandparasoller eller folk, der tramper  hen over rederne. Og når de små skildpadder først er klækkede sker det, at de tager fejl af den kunstige belysning fra hotelbyggerierne og forveksler den med lysningen i horisonten ude over havet. Så kravler de i den forkerte retning, og den første rejse i deres liv bliver også den sidste, når de dør af udmattelse og udtørring. Det er også derfor at der på Zakynthos er fly forbud om natten, da dette forstyrre skildpadderne.   Derfor er der også i yngleperioden restriktioner på strandene så rederne der er begravet i sandet ikke ødelægges. Frivillige holder i den periode opsyn på strandene dag og nat. Om natten er strandene helt lukkede for besøgende. De frivillige sørger også for at afmærke hvor der er set nedgravede æg.  

Verdensnaturfonden har ligeledes udstukket nogle retningslinjer der skal være med til at beskytte overlevelsen af havskildpadden.  

  • Benyt ikke strandene ved Laganas og Gerakas mellem solnedgang og solopgang.  
  • Stik ikke solparasoller i sandet hvor ynglezonerne er markeret  
  • Tag dit affald med dig så det ikke forstyrre skildpadderne  
  • Brug ikke skarpt lys/lommelygte om natten på stranden  
  • Kør ikke bil eller scooter på stranden.  
  • Grav ikke skildpadde æg op af sandet.  
  • Rør ikke udklæggede unger og “hjælp” dem ikke ned i vandkanten.  
  • Anvend ikke speedbåde i laganas bugten.  

Flere naturfrednings foreninger opfordre også til ikke at tage på målrettede bådture efter skildpadderne, da dette også er med til at forstyrre skildpadderne.